سختی گیر و رسوب زدا

سختی گیر و رسوب زدا

سختی گیر و رسوب زدا :

 املاح موجود در آب مورد استفاده در سیستم های گرمایشی در سطوح داخلی دیگ ها و لوله ها رسوب می کند و باعث افت فشار آب و افت ضریب انتقال حرارتی می شوند در این مواقع بایستی لوله ها و دیگ ها تعویض شوند و هزینه اضافی را  صاحبان این سیستم ها متحمل می شوند. به منظور جلوگیری از رسوب املاح محلول در آب در جداره سیستمهای گرمایشی و سرمایشی از سختی گیر و رسوب زدا استفاده می شود که در ذیل به توضیح و معرفی این دستگاه ها می پردازیم.

1- سختی گیر

سختی گیر دستگاهی است که با جایگزینی یون های منیزیم و کلسیم با یون های سدیم از سختی آب ورودی را کاهش می دهد. بدنه سختی گیر از جنس فولاد ساخته شده است و سطح داخلی آن با رنگ اپوکسی پوشش داده شده است. آب شهری پس از ورود به سختی گیر توسط آب پخش کن به دیواره های سختی گیر پاشیده می شود یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب با عبور از میان رزین های تبادل یونی با یون های سدیم جایگزین می شوند و سختی آب کاهش می یابد. از نظر کارکرد سختی گیرها نسبت به رسوب زدا ها کارآیی بهتری دارند به علت حذف یون های سنگین سدیم و منیزیم از آب ورودی. 

2- رسوب زدا : 

 رسوب زدا ها املاح موجود در آب مانند ترکیبات کلسیم و منیزیم را با روش های مکانیکی و امواج الکترومغناطیسی در آب معلق نگه می دارند و مانع از رسوب این املاح در جداره سیستمهای سرمایشی و گرمایشی می شوند. رسوب زدا های الکترونیکی و آلتروسونیک با فرستادن امواج الکترومغناطیسی در مسیر جریان آب ، از رسوب مواد محلول در آب در جداره لوله ها و سیستم های حرارتی و سرمایشی جلوگیری می کنند. البته رسوب زدا های مغناطیسی نیز کاربرد دارند ولی کارآیی خوبی ندارند.

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور